YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 23 SGK Địa lý 9

Giải bài 2 tr 23 sách GK Địa lớp 9

Vẽ biểu đồ hình tròn dựa vào bảng số liệu dưới đây:

Bảng 6.1. Cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế, năm 2002

Câu 2 SGK Địa lý 9 trang 23 Bảng 6.1

Nhận xét về cơ cấu thành phần kinh tế?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Vẽ biểu đồ:

  • Biểu đồ cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 1995 và năm 2005

(Đơn vị: %)

Câu 2 SGK Địa lý 9 trang 23 Vẽ biểu đồ

Nhận xét

  • Trong thời kì 1995 – 2005, cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta có sự chuyển dịch:
    • Tỉ trọng của thành phần kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể giảm. Thành phần kinh tế nhà nước vẫn chiếm tỉ trọng lớn nhất, kế đó là thành phần kinh tế cá thể.
    • Tỉ trọng của thành phần kinh tế tư nhân và thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng. Có sự gia tăng mạnh nhất là thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Kết luận:

  • Nền kinh tế nước ta là nền kinh tế nhiều thành phần, trong đó thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.
  • Sự chuyển dịch trên cho thấy: công cuộc đổi mới ngày càng phát huy tốt hơn các thành phần kinh tế trong phát triển kinh tế đất nước.

-- Mod Địa Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 23 SGK Địa lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON