YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 63 SBT Địa lí 7

Giải bài 4 tr 63 sách BT Địa lớp 7

Hãy ghi chữ Đ vào ô vuông ở câu đúng, chữ S vào ô vuông ở câu sai:

Những khó khăn đối với sản xuất nông nghiệp ở châu Phi là:

a) nguồn tài nguyên khoang sản ở châu Phi rất phong phú.

b) một số nơi có đất trồng màu mỡ cho năng suất cao.

c) diện tích hoang mạc lớn (hoang mạc Xa-ha-ra, Ca-la-ha-ri), hiện tượng hoang mạc hóa phát triển nhanh.

d) khí hậu nhiều vùng nóng và khô hạn, hạn hán thường xảy ra rất nghiêm trọng.

e) hiện tượng xói mòn đất do gió thường xuyên diễn ra. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Các ý Đúng (Đ) là: 

c) diện tích hoang mạc lớn (hoang mạc Xa-ha-ra, Ca-la-ha-ri), hiện tượng hoang mạc hóa phát triển nhanh.

d) khí hậu nhiều vùng nóng và khô hạn, hạn hán thường xảy ra rất nghiêm trọng.

e) hiện tượng xói mòn đất do gió thường xuyên diễn ra.

Các ý Sai (S) là:

a) nguồn tài nguyên khoang sản ở châu Phi rất phong phú.

b) một số nơi có đất trồng màu mỡ cho năng suất cao.

 

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 63 SBT Địa lí 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON