YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 6 SGK Địa lý 7

Giải bài 3 tr 6 sách GK Địa lớp 7

Bùng nổ dân số thế giới xảy ra khi nào? Nêu nguyên nhân, hậu quả và phương hướng giải quyết. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Bùng nổ dân số xảy ra vào những năm 50 của thế kỉ XX. Vào thời kì này, tỉ lệ gia tăng bình quân hàng năm của dân số thế giới lên đến 2,1 %. Bùng nổ  dân số xảy ra chủ yếu ở các nước đang phát triển ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh. 
  • Nguyên nhân: do tỉ suất sinh lớn, tỉ suất tử thấp. Trong những năm này, các nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi và Mĩ Latinh giành được độc lập, đời sông được cải thiện và nhừng tiến bộ y tế làm giảm nhanh tí lộ tử vong, trong khi tỉ lệ sinh vần còn cao.
  • Hậu quả: gánh nặng cả vấn dề ăn, mặc, ở, học hành, việc làm,... do có nhiều trẻ em và thanh niên.
  • Phương hướng giải quyết: ngăn chặn sự bùng nổ dân sô' băng các biện pháp: kiểm soát sinh đẻ, phát triển giáo dục, cách mạng nông nghiệp và công nghiệp hóa

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 6 SGK Địa lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON