YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 6 SGK Địa lý 7

Giải bài 2 tr 6 sách GK Địa lớp 7

Dựa vào bảng ti lệ gia tăng dân số tự nhiên và sự phân bố dân cư trên thế giới theo các châu lục (trang 6 SGK), hãy cho biết châu lục nào có tỉ lệ gia tăng dân số cao nhất và châu lục nào có tỉ lệ gia tăng dân số thấp nhất.Tại sao tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Á giảm, nhưng tỉ trọng dân số so với thế giới vẫn tăng?

Châu lục và khu vực Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên (%) Dân số so với toàn thế giới (%)
1950-1955 1990-1995 1950 1995

Toàn thế giới

Châu Á

Châu Phi

Châu Âu

Bắc Mĩ

Nam Mĩ

Châu Đại Dương

1,78

1,91

2,23

1,00

1,70

2,65

2,21

1,48

1,53

2,68

0,16

1,01

1,70

1,37

100,0

55,6

8,9

21,6

6,8

6,6

0,5

100,0

60,5

12,8

12,6

5,2

8,4

0,5

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

  • Giai đoạn 1990 - 1995 so với giai đoạn 1950 - 1955, tỉ lệ tăng dân số tự nhiên của châu Phi cao nhất (tăng thêm 0,45%), của Nam Mĩ thấp nhất (giảm đi 0,95%).
  • Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Á giảm nhưng tỉ trọng dân số so với toàn thế giới lại tăng, vì:
    • Dân số của châu Á đông (chiếm 55,6% dân số thế giới năm 1950 và 6,5% dân số thế giới năm 1996).
    • Tỉ lệ gia tăng dân số vẫn còn cao (1,53% giai đoạn 1990 - 1995).

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 6 SGK Địa lý 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON