YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 96 SGK Địa lý 7

Giải bài 2 tr 96 sách GK Địa lớp 7

Tại sao công nghiệp ở châu Phi còn chậm phát triển?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Công nghiệp châu Phi còn chậm phát triển là do: trình độ dân trí thấp, thiếu lao động có trình độ, cơ sở vật chất lạc hậu, thiếu vốn, phụ thuộc vào nước ngoài.

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 96 SGK Địa lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON