YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 69 SBT Địa lí 7

Giải bài 3 tr 69 sách BT Địa lớp 7

Hãy đánh dấu X vào ô vuông ý trả lời đúng:

Khó khăn tự nhiên trong sản xuất nông nghiệp ở châu Phi là:

a) hạn hán kéo dài nhiều năm

b) kĩ thuật sản xuất còn lạc hậu, công cụ sản xuất thô sơ

c) còn tồn tại hình thức sản xuất đốt rừng làm nương rẫy (trồng trọt du canh) và chăn nuôi theo hình thức chăn thả (du mục)

d) năng suất và sản lượng cây trồng thấp 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Khó khăn tự nhiên trong sản xuất nông nghiệp ở châu Phi là:

  • hạn hán kéo dài nhiều năm
  • kĩ thuật sản xuất còn lạc hậu, công cụ sản xuất thô sơ
  • còn tồn tại hình thức sản xuất đốt rừng làm nương rẫy (trồng trọt du canh) và chăn nuôi theo hình thức chăn thả (du mục)

Đáp án: D - Không đúng.

 

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 69 SBT Địa lí 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON