YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 25 Tập bản đồ Địa Lí 7

Bài tập 1 trang 25 Tập bản đồ Địa Lí 7

Điền chữ Đ vào ô trống những ý mà em cho là đúng”

Sự chậm phát triển của công nghiệp châu Phi là do:

Đáp án  
  Cơ sở vật chất còn nghèo nàn, lạc hậu.
  Thiếu lao động có trình độ chuyên môn kĩ thuật cao.
  Thiếu vốn
  Trình độ dân trí nói chung còn thấp.

 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Đ Cơ sở vật chất còn nghèo nàn, lạc hậu.
Đ Thiếu lao động có trình độ chuyên môn kĩ thuật cao.
Đ Thiếu vốn
Đ Trình độ dân trí nói chung còn thấp.

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 25 Tập bản đồ Địa Lí 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON