YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 96 SGK Địa lý 7

Giải bài 3 tr 96 sách GK Địa lớp 7

Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ dân số và sản lượng công nghiệp của châu Phi so với thế giới; biết rằng: dân số châu Phi chiếm 13,4% dân số thế giới Sản lượng công nghiệp châu Phi chiếm 2% sản lượng công nghiệp thế giới.

Nhận xét về trình độ phát triển công nghiệp của châu Phi.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Vẽ biểu đồ

Câu 3 SGK Địa lý 7 trang 96

  • Nhận xét: Công nghiệp châu Phi kém phát triển, chiếm vị trí rất nhỏ trong nền kinh tế thế giới, không đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế theo hướng chuyên môn hoá.

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 96 SGK Địa lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON