YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 68 SBT Địa lí 7

Giải bài 1 tr 68 sách BT Địa lớp 7

Dựa vào sơ đồ dưới đây:

 

Nêu nhận xét khái quát về kinh tế châu Phi. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Kinh tế châu Phi còn lạc hậu:

  • Về nông nghiệp, các cây công nghiệp nhiệt đới được trồng trong các đồn điền, theo hướng chuyên môn hóa, nhằm mục đích xuất khẩu. Các cây lương thực chiếm tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu trồng trọt, hình thức canh tác nương rẫy còn khá phổ biến, kĩ thuật lạc hậu, thiếu phân bón, chủ yếu là dựa vào sức người.
  • Về công nghiệp, các nước châu Phi có nền công nghiệp chậm phát triển. Các nghành công nghiệp chính như khai khoáng, thực phẩm, lắp ráp cơ khí,...

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 68 SBT Địa lí 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON