YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 47 Tập bản đồ Địa Lí 7

Bài tập 2 trang 47 Tập bản đồ Địa Lí 7

Quan sát hình 54.2 trong SGK, em hãy:

Tìm sự khác nhau về kết cấu dân số của châu Âu trong từng năm 1960, 1980, 2000

Cho biết xu hướng thay đổi kết cấu dân số theo độ tuổi của châu Âu hãy giải thích rõ điểm này 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Sự khác nhau về kết cấu dân số của châu Âu trong từng năm 1960, 1980, 2000

- Năm 1960: Kết cấu dân số trẻ. Dân số dưới độ tuổi lao động và trong độ tuổi lao động chiếm tỉ lệ cao, dân số trên độ tuổi lao động chiếm tỉ lệ thấp.

- Năm 1980: Kết cấu dân số trẻ, đang già hóa. Tỉ lệ dân số dưới độ tuổi lao động bắt đầu giảm, tỉ lệ dân số trong độ tuổi lao động và trên độ tuổi lao động tăng.

- Năm 2000: Kết cấu dân số già. Dân số dưới độ tuổi lao động thấp chiếm tỉ lệ thấp, dân số trong độ tuổi lao động và trên độ tuổi lao động chiếm tỉ lệ cao.

Cho biết xu hướng thay đổi kết cấu dân số theo độ tuổi của châu Âu hãy giải thích rõ điểm này

- Xu hướng thay đổi kết cấu dân số theo độ tuổi của châu Âu: Dân số đang già hóa, giảm tỉ lệ dân số trong độ tuổi lao động, tăng tỉ lệ dân số trong và trên tuổi lao động.

- Vì: Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Âu rất thấp, chưa tới 0,1%. Nhiều nước ở châu Âu có tỉ lệ gia tăng dân số âm.

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 47 Tập bản đồ Địa Lí 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON