ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6 trang 15 SBT Địa lí 12

Bài tập 6 trang 15 SBT Địa lí 12

Thiên tai nào dưới đây thường không xảy ra ở khu vực đồi núi?

A. lũ nguồn, lũ quét.

B. triều cường, lũ lụt.

C. động đất, trượt lở đất.

D. sương muối, rét hại. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

 
 

- Thiên tai đặc trưng ở khu vực đồi núi: lũ nguồn, lũ quét, động đất, trượt lở đất, sương muối, rét hại.

- Triều cường, lũ lụt là 2 thiên tai đặc trưng cho vùng đồng bằng ven biển.

Chọn: B.

-- Mod Địa Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 15 SBT Địa lí 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1