YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 12 Tập bản đồ Địa Lí 12

Bài tập 5 trang 12 Tập bản đồ Địa Lí 12

Quan sát lược đồ bên, đối chiếu với Atlat Địa lí Việt Nam và nội dung SGK Địa lí 12, hãy:

- Điền tên các cao nguyên chính ở Tây Nguyên vào chỗ chấm (…) trên lược đồ.

- Điền tên các đồng bằng ven biển miền Trung.

- Nhận xét về mạng lưới sông ngòi ở biển miền Trung. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

- Điền tên các cao nguyên chính ở Tây Nguyên vào chỗ chấm (...) trên lược đồ. - Điền tên các đồng bằng ven biển miền Trung.

Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 12

- Nhận xét về mạng lưới sông ngòi ở ven biển miền Trung.

Nhìn chung mạng lưới sông ngòi khá nhiều, nhưng chủ yếu sông ngắn, nhỏ, dốc, ít phù sa; sông hướng Tây – Đông.

- Để phát triển kinh tế - xã hội ở Tây Nguyên một cách bền vững chúng ta cần phải làm gì?

+ Quan tâm đời sống kinh tế - xã hội của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

+ Bảo tồn và duy trì các nét văn hóa.

+ Khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lí và hiệu quả.

-- Mod Địa Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 12 Tập bản đồ Địa Lí 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON