YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 12 trang 16 SBT Địa lí 12

Bài tập 12 trang 16 SBT Địa lí 12

Nhận định nào không đúng về thế mạnh và hạn chế của khu vực đồng bằng nước ta?

A. Là nơi có điều kiện để tập trung các thành phố, các khu công nghiệp.

B. Là cơ sở để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới.

C. Các thiên tai như bão, lũ lụt , hạn hán,…thường xảy ra.

D. Có nguồn lợi về thủy sản, không có nguồn lợi về khoáng sản và lâm sản. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12

Thế mạnh vùng đồng bằng là cung cấp nguồn tài nguyên thủy sản, khoáng sản, lâm sản.

Chọn D.

-- Mod Địa Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 16 SBT Địa lí 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON