Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 6 năm học 2016-2017

90 phút 20 câu 108 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (20 câu):