AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Người tối cổ sống như thế nào?

  • A. Sống theo bầy
  • B. Sống đơn lẻ
  • C. Sống trong thị tộc
  • D. Cả 3 đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>