YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Dấu tích của Người tối cổ tìm thấy tại địa điểm nào ở Lạng Sơn?

  • A. Hang Thẩm Bà.  
  • B. Mái đá Ngườm.
  • C. Hang Thẩm Hai.
  • D. Xuân Lộc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Mã câu hỏi: 19080

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA