• Câu hỏi:

  Dấu tích của Người tối cổ tìm thấy tại địa điểm nào ở Lạng Sơn?

  • A. Hang Thẩm Bà.  
  • B. Mái đá Ngườm.
  • C. Hang Thẩm Hai.
  • D. Xuân Lộc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC