AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Năm 179 TCN Triệu Đà xâm lược Âu Lạc cách nay là bao nhiêu năm?

  • A. 179 năm
  • B. 179 năm
  • C. 2014 năm
  • D. 2193 năm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>