YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Lực lượng sản xuất chủ yếu trong xã hội cổ đại phương Đông là

  • A. Quý tộc   
  • B. Nông dân   
  • C. Chủ nô       
  • D. Nô lệ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 19094

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON