AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các quốc gia cổ đại phương Tây được hình thành từ bao giờ?

  • A. Đầu thiên niên kỉ thứ I TCN.
  • B. Đầu thiên niên kỉ thứ II TCN.
  • C. Cuối thiên niên kỉ thứ I TCN.
  • D. Giữa thiên niên kỉ thứ I TCN.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>