YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Người Phùng Nguyên - Hoa Lộc cách đây khoảng bao nhiêu năm? 

  • A. 3 - 2 vạn năm trước
  • B. 40 - 30 vạn năm trước
  • C. 12 000 - 4000 năm trước
  • D. 4000 - 3500 năm trước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 19115

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA