• Câu hỏi:

  Người Phùng Nguyên - Hoa Lộc cách đây khoảng bao nhiêu năm? 

  • A. 3 - 2 vạn năm trước
  • B. 40 - 30 vạn năm trước
  • C. 12 000 - 4000 năm trước
  • D. 4000 - 3500 năm trước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC