AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính khoảng cách thời gian:

  • A. Năm 1200 TCN cách ngày nay 3215 năm.
  • B. Năm 42 cách ngày nay 1912 năm
  • C. Năm 207 TCN cách ngày nay 1807 năm
  • D. Năm 938 cách ngày nay 1076 năm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>