AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thời gian hình thành các quốc gia cổ đại phương Đông là

  • A. Đầu thiên niên kỉ IV
  • B. Cuối thiên niên kỉ IV, đầu thiên niên kỉ III TCN
  • C. Đầu thiên niên kỉ III TCN
  • D. Cuối thiên niên kỉ IV 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>