AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự phân bố dân cư nguyên thủy trên đất nước ta thời kì này là?

  • A. Rải rác theo từng vùng 
  • B. Tập trung tại một nơi
  • C. Trên khắp đất nước ta 
  • D. Vùng trung du

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>