YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nước Âu Lạc ra đời trên cơ sở?

  • A. Nhu cầu trị thủy, làm thủy lợi  
  • B. Sau khi đánh thắng quân Tần
  • C. Hợp nhất Tây Âu và Lạc Việt
  • D. Câu B, C đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Mã câu hỏi: 19078

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA