AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Con người xuất hiện đầu tiên trên Trái Đất cách ngày nay khoảng:

  • A. 3 – 4 triệu năm      
  • B. 5 – 6 triệu năm
  • C. 4 vạn năm       
  • D. 4000 năm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>