ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 9 Cắt may áo tay liền

Bài tập trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 9 về Cắt may áo tay liền online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. (Da + gấu + đường may) x 2
  • B. Da + gấu + đường may
  • C. (Da + gấu + cạp quần) x 2
  • D. Da + gấu + cạp quần
  • A. Đo từ chân cổ sau đến trên eo 2÷3 cm
  • B. Đo từ đầu eo trái sang đầu eo phải
  • C. Đo vừa sát quanh eo
  • D. Đo vòng quanh em chỗ nở nhất.
   
   
  • A. Gấp vải theo canh vải dọc
  • B. Nếp gấp đặt ở phía trong người cắt
  • C. Mặt phải vải đưa ra ngoài
  • D. Phần vải gấp vào bằng chỗ rộng nhất của thân áo cộng với đường may
  • A. AA2 = 1/5Vc + 1
  • B. AA2 = 1/5Vc + 4
  • C. AA2 = 1/10Vc + 1
  • D. AA2 = 1/10Vc + 4
  • A. AB = 1/2Rv + 1
  • B. AB = 1/2Rv
  • C. AB = 1/10Rv + 1
  • D. AB = 1/10Rv
 

 

YOMEDIA
1=>1