• Câu hỏi:

  Cách đo hạ eo áo tay liền?

  • A. Đo từ chân cổ sau đến trên eo 2÷3 cm
  • B. Đo từ đầu eo trái sang đầu eo phải
  • C. Đo vừa sát quanh eo
  • D. Đo vòng quanh em chỗ nở nhất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC