YOMEDIA
NONE

Vận dụng trang 43 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Vận dụng trang 43 SGK Công nghệ 7 Cánh diều

Em hãy kể tên một số loại vật nuôi ở địa phương em và nêu những lợi ích của chúng.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Phương pháp giải:

Liên hệ thực tế ở địa phương: Một số loại vật nuôi ở địa phương em:

Trâu, bò cung cấp sức kéo (cày bừa, kéo xe...) và để lấy thịt, sữa....

Lợn, gà, bò là nguồn cung cấp thịt chủ yếu của các địa phương.

Chó, mèo là vật nuôi trong nhà: chó giữ nhà và cũng cung cấp thịt, mèo bắt chuột...

Gà, vịt, ngan, ngỗng: cung cấp thịt và trứng.

Lời giải chi tiết:

Một số loại vật nuôi ở địa phương em:

   + Trâu, bò cung cấp sức kéo (cày bừa, kéo xe...) và để lấy thịt, sữa....

   + Lợn, gà, bò là nguồn cung cấp thịt chủ yếu của các địa phương.

   + Chó, mèo là vật nuôi trong nhà: chó giữ nhà và cũng cung cấp thịt, mèo bắt chuột...

   + Gà, vịt, ngan, ngỗng: cung cấp thịt và trứng.

Sản phẩm thịt cung cấp từ vật nuôi

Vật nuôi cung cấp sức kéo

-- Mod Công Nghệ 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Vận dụng trang 43 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

Bài tập SGK khác

Hình thành kiến thức trang 43 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Luyện tập trang 43 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Hình thành kiến thức 1 trang 44 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Vận dụng trang 44 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Hình thành kiến thức 2 trang 44 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Luyện tập trang 45 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Vận dụng trang 45 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Hình thành kiến thức trang 45 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Luyện tập 1 trang 46 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Luyện tập 2 trang 46 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Vận dụng trang 46 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Hình thành kiến thức trang 46 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Luyện tập trang 47 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Vận dụng 1 trang 47 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Vận dụng 2 trang 47 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 1 trang 24 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 2 trang 24 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 3 trang 24 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 4 trang 24 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 5 trang 25 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 6 trang 25 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 7 trang 25 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 8 trang 25 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 9 trang 26 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 10 trang 26 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 11 trang 26 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 12 trang 27 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 13 trang 27 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 14 trang 27 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 15 trang 27 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 16 trang 27 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 17 trang 27 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 18 trang 28 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 19 trang 28 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 20 trang 28 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON