YOMEDIA
NONE

Luyện tập trang 43 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Luyện tập trang 43 SGK Công nghệ 7 Cánh diều

Em hãy quan sát Hình 8.1 và nêu một số vai trò của chăn nuôi.

Hình 8.1. Một số vai trò của chăn nuôi

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Phương pháp giải:

Quan sát Hình 8.1, ta thấy có 4 vai trò quan trọng của ngành chăn nuôi:

- Cung cấp thực phẩm

- Nguyên liệu cho công nghiệp chế biến;

- Cung cấp sức kéo;

- Cung cấp phân bón cho trồng trọt

Lời giải chi tiết:

Quan sát Hình 8.1, ta thấy có 4 vai trò quan trọng của ngành chăn nuôi:

- Cung cấp thực phẩmcho con người: thịt, trứng, sữa, …

- Nguyên liệu cho công nghiệp chế biến: áo len lông cừu, sữa tắm

- Cung cấp sức kéo.

- Cung cấp phân bón cho trồng trọt: phân chuồng và nước rửa chuồng của vật nuôi.

-- Mod Công Nghệ 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Luyện tập trang 43 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

Bài tập SGK khác

Mở đầu trang 43 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Hình thành kiến thức trang 43 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Vận dụng trang 43 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Hình thành kiến thức 1 trang 44 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Vận dụng trang 44 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Hình thành kiến thức 2 trang 44 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Luyện tập trang 45 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Vận dụng trang 45 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Hình thành kiến thức trang 45 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Luyện tập 1 trang 46 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Luyện tập 2 trang 46 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Vận dụng trang 46 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Hình thành kiến thức trang 46 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Luyện tập trang 47 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Vận dụng 1 trang 47 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Vận dụng 2 trang 47 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 1 trang 24 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 2 trang 24 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 3 trang 24 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 4 trang 24 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 5 trang 25 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 6 trang 25 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 7 trang 25 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 8 trang 25 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 9 trang 26 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 10 trang 26 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 11 trang 26 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 12 trang 27 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 13 trang 27 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 14 trang 27 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 15 trang 27 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 16 trang 27 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 17 trang 27 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 18 trang 28 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 19 trang 28 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 20 trang 28 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON