YOMEDIA
NONE

Giải câu 4 trang 24 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 4 trang 24 SBT Công nghệ 7 Cánh diều

Hãy đánh dấu x vào ô thích hợp cho những phát biểu đúng hoặc sai về vai trò của chăn nuôi.

Vai trò của chăn nuôi

Đúng

Sai

A. Cung cấp thực phẩm cho con người

 

 

B. Cung cấp nguyên liệu cho chế biến sản phẩm động vật

 

 

C. Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất nước trái cây

 

 

D. Cung cấp phân bón cho trồng trọt

 

 

E. Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất chăn, áo lông vũ

 

 

G. Tạo việc làm

 

 

H. Cung cấp nguyên liệu cho xuất khẩu

 

 

I. Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất bánh mì

 

 

K. Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất giày da

 

 

L. Cung cấp sức kéo

 

 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Phương pháp giải:

Nghiên cứu thông tin kiến thức bài học

Lời giải chi tiết:

Vai trò của chăn nuôi

Đúng

Sai

A. Cung cấp thực phẩm cho con người

X

 

B. Cung cấp nguyên liệu cho chế biến sản phẩm động vật

X

 

C. Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất nước trái cây

 

X

D. Cung cấp phân bón cho trồng trọt

X

 

E. Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất chăn, áo lông vũ

X

 

G. Tạo việc làm

X

 

H. Cung cấp nguyên liệu cho xuất khẩu

X

 

I. Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất bánh mì

 

X

K. Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất giày da

X

 

L. Cung cấp sức kéo

X

 

-- Mod Công Nghệ 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải câu 4 trang 24 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON