YOMEDIA
NONE

Hình thành kiến thức trang 43 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Hình thành kiến thức trang 43 SGK Công nghệ 7 Cánh diều

Chăn nuôi có vai trò như thế nào đối với con người, kinh tế và xã hội?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Phương pháp giải:

Đọc nội dung mục 1.1. Vai trò của chăn nuôi trang 43 – SGK.

Lời giải chi tiết:

Chăn nuôi có vai trò quan trọng đối với đời sống con người, kinh tế và xã hội thông qua việc cung cấp:

- Cung cấp thực phẩm

- Nguyên liệu cho công nghiệp chế biến;

- Cung cấp sức kéo;

- Cung cấp phân bón cho trồng trọt

- Tạo việc làm.

-- Mod Công Nghệ 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Hình thành kiến thức trang 43 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

Bài tập SGK khác

Mở đầu trang 43 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Luyện tập trang 43 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Vận dụng trang 43 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Hình thành kiến thức 1 trang 44 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Vận dụng trang 44 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Hình thành kiến thức 2 trang 44 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Luyện tập trang 45 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Vận dụng trang 45 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Hình thành kiến thức trang 45 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Luyện tập 1 trang 46 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Luyện tập 2 trang 46 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Vận dụng trang 46 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Hình thành kiến thức trang 46 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Luyện tập trang 47 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Vận dụng 1 trang 47 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Vận dụng 2 trang 47 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 1 trang 24 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 2 trang 24 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 3 trang 24 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 4 trang 24 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 5 trang 25 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 6 trang 25 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 7 trang 25 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 8 trang 25 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 9 trang 26 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 10 trang 26 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 11 trang 26 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 12 trang 27 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 13 trang 27 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 14 trang 27 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 15 trang 27 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 16 trang 27 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 17 trang 27 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 18 trang 28 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 19 trang 28 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 20 trang 28 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON