YOMEDIA
NONE

Giải câu 10 trang 26 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 10 trang 26 SBT Công nghệ 7 Cánh diều

Nuôi dê có thể cung cấp những sản phẩm nào sau đây? (Hãy đánh dấu x vào □ trước ý Trả lời: đúng; có thể chọn nhiều đáp án).

 

1. Sữa

 

2. Trứng

 

3. Thịt

 

4. Sức kéo

 

5. Phân hữu cơ

 

6. Da

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Phương pháp giải:

Nghiên cứu thông tin kiến thức bài học

Lời giải chi tiết:

x

1. Sữa

 

2. Trứng

x

3. Thịt

 

4. Sức kéo

x

5. Phân hữu cơ

x

6. Da

-- Mod Công Nghệ 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải câu 10 trang 26 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON