YOMEDIA
NONE

Giải câu 2 trang 24 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 2 trang 24 SBT Công nghệ 7 Cánh diều

Ý nào dưới đây không phải là tiềm năng phát triển chăn nuôi ở nước ta?

A. Nhu cầu trong nước và thế giới về sản phẩm chăn nuôi ngày càng tăng.

B. Liên kết doanh nghiệp trong và ngoài nước ngày càng mở rộng

C. Công nghệ cao trong chăn nuôi được đầu tư và áp dụng ngày càng nhiều.

D. Người dân cần cù, ham học hỏi và thường xuyên cập nhật kiến thức mới về chăn nuôi.

E. Diện tích đất dành cho chăn nuôi ngày càng mở rộng.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Phương pháp giải:

Tiềm năng phát triển chăn nuôi ở nước ta:

- Nhu cầu trong nước và thế giới về sản phẩm chăn nuôi ngày càng tăng.

- Liên kết doanh nghiệp trong và ngoài nước ngày càng mở rộng

- Công nghệ cao trong chăn nuôi được đầu tư và áp dụng ngày càng nhiều.

- Người dân cần cù, ham học hỏi và thường xuyên cập nhật kiến thức mới về chăn nuôi.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng: E

Giải thích: Tiềm năng phát triển chăn nuôi ở nước ta:

- Nhu cầu trong nước và thế giới về sản phẩm chăn nuôi ngày càng tăng.

- Liên kết doanh nghiệp trong và ngoài nước ngày càng mở rộng

- Công nghệ cao trong chăn nuôi được đầu tư và áp dụng ngày càng nhiều.

- Người dân cần cù, ham học hỏi và thường xuyên cập nhật kiến thức mới về chăn nuôi.

-- Mod Công Nghệ 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải câu 2 trang 24 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON