YOMEDIA
NONE

Hình thành kiến thức trang 46 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Hình thành kiến thức trang 46 SGK Công nghệ 7 Cánh diều

Trong chăn nuôi có những ngành nghề phổ biến nào? Hãy nêu đặc điểm của những ngành nghề đó.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Phương pháp giải:

Đọc nội dung mục 4. MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ TRONG CHĂN NUÔI.

Lời giải chi tiết:

Trong ngành chăn nuôi có những ngành nghề phổ biến:

- Nghề chăn nuôi: thực hiện các công việc nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi, quản lí hoạt động chăn nuôi và đưa ra những hưỡng dẫn kĩ thuật.

- Nghề thú y: thực hiện công việc bảo vệ sức khỏe vật nuôi thông qua phòng bệnh, khám bệnh và chữa bệnh.

- Nghề chọn tạo giống vật nuôi: thực hiện việc nghiên cứu, chọn lọc và tạo ra các giống vật nuôi có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao.

-- Mod Công Nghệ 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Hình thành kiến thức trang 46 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

Bài tập SGK khác

Luyện tập 2 trang 46 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Vận dụng trang 46 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Luyện tập trang 47 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Vận dụng 1 trang 47 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Vận dụng 2 trang 47 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 1 trang 24 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 2 trang 24 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 3 trang 24 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 4 trang 24 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 5 trang 25 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 6 trang 25 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 7 trang 25 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 8 trang 25 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 9 trang 26 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 10 trang 26 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 11 trang 26 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 12 trang 27 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 13 trang 27 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 14 trang 27 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 15 trang 27 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 16 trang 27 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 17 trang 27 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 18 trang 28 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 19 trang 28 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 20 trang 28 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON