YOMEDIA

Công nghệ 7 Chủ đề 2. Chăn nuôi và thủy sản

Qua nội dung bài giảng Chủ đề 2. Chăn nuôi và thủy sản, giới thiệu về nghề chăn nuôi và thủy sản ở Việt Nam ... Thông qua đó các em có thể hiểu được ý nghĩa, vai trò của chăn nuôi, thủy sản ở nước ta,... Các em còn có thể củng cố kiến thức bằng các câu hỏi trắc nghiệm với thời gian quy định, bên cạnh đó các em có thể tham khảo các cách giải mới cho các bài tập SGK. Nội dung chi tiết mời các em xem tại đây.

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON