YOMEDIA
NONE

Luyện tập trang 45 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Luyện tập trang 45 SGK Công nghệ 7 Cánh diều

Hãy quan sát các loại vật nuôi trong Hình 8.2 và gọi tên chúng.

Hình 8.2. Một số vật nuôi phổ biến

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Phương pháp giải:

Quan sát Hình 8.2 và đọc nội dung mục 2 để tìm ra đặc điểm của các loại vật nuôi.

Hình 8.2. Một số vật nuôi phổ biến

Lời giải chi tiết:

Quan sát Hình 8.2, ta thấy:

Hình a: Lợn Sóc;

Hình b: Bò Holstein Friesian (HF);

Hình c: Trâu Việt Nam;

Hình d: Gà Ross 308;

Hình e: Bò vàng;

Hình g: Lợn Móng Cái;

Hình h: Dê cỏ;

Hình i: Lợn Landarce;

Hình k: Gà Ri.

-- Mod Công Nghệ 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Luyện tập trang 45 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

Bài tập SGK khác

Vận dụng trang 44 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Hình thành kiến thức 2 trang 44 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Vận dụng trang 45 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Hình thành kiến thức trang 45 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Luyện tập 1 trang 46 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Luyện tập 2 trang 46 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Vận dụng trang 46 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Hình thành kiến thức trang 46 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Luyện tập trang 47 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Vận dụng 1 trang 47 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Vận dụng 2 trang 47 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 1 trang 24 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 2 trang 24 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 3 trang 24 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 4 trang 24 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 5 trang 25 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 6 trang 25 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 7 trang 25 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 8 trang 25 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 9 trang 26 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 10 trang 26 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 11 trang 26 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 12 trang 27 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 13 trang 27 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 14 trang 27 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 15 trang 27 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 16 trang 27 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 17 trang 27 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 18 trang 28 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 19 trang 28 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 20 trang 28 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON