ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 38 SGK Công nghệ 7

Giải Câu 2 trang 38 Công nghệ 7

Em hãy nêu quy trình bón phân lót?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

- Quy trình bón phân lót như sau:

       + Đầu tiên ta rải phân lên mặt ruộng hay theo hàng, theo hốc cây.

       + Sau đó cày, bừa hay lấp đất để vùi phân xuống dưới.

-- Mod Công Nghệ 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 38 SGK Công nghệ 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1