ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 38 SGK Công nghệ 7

Giải Câu 1 trang 38 Công nghệ 7

Em hãy nêu các công việc làm đất và tác dụng của từng công việc?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

- Cày đất: Xáo trộn lớp đất mặt từ 20-30cm

Tác dụng: Làm đất tơi xốp, thoáng, vùi lớp cỏ dại.

- Bừa và đập đất: Trộn đều đất làm nhỏ đất, làm đất vỡ nhỏ, san phẳng đất.

Tác dụng: Thu gom cỏ dại, đất nhỏ, đất bột, tạo điều kiện giữ ẩm.

- Lên luống: Thẳng, phẳng trên mặt, có rãnh thoát nước, hướng luống phù hợp cây trồng.

Tác dụng: Chống úng tạo lớp đất canh tác dày, dễ chăm sóc.

-- Mod Công Nghệ 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 38 SGK Công nghệ 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1