ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 38 SGK Công nghệ 7

Giải Câu 3 trang 38 Công nghệ 7

Ở địa phương em đã tiến hành làm đất, bón phân lót cho cây bằng cách nào?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 

Ở địa phương em tiến hành làm đất bón phân lót cho cây như sau: cày, bừa và đập đất, lên luống rồi bón phân lót theo hàng, theo hốc cây.

-- Mod Công Nghệ 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 38 SGK Công nghệ 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1