ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 70 SGK Công nghệ 7

Giải Câu 1 trang 70 Công nghệ 7

Chăm sóc rừng sau khi trồng vào thời gian nào? Cần chăm sóc bao nhiêu năm và số lần chăm sóc trong một năm?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

- Thời gian: Sau khi trồng cây từ 1 đến 3 tháng phải tiến hành chăm sóc cây ngay để cho hiệu quả tốt nhất.

- Số lần chăm sóc: Năm thứ nhât và năm thứ hai, mỗi năm chăm sóc 2 đến 3 lần. Năm thứ ba và năm thứ tư, mỗi năm chăm sóc 1 đến 2 lần.

 

-- Mod Công Nghệ 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 70 SGK Công nghệ 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1