Bài tập 1 trang 70 SGK Công nghệ 7

Giải Câu 1 trang 70 Công nghệ 7

Chăm sóc rừng sau khi trồng vào thời gian nào? Cần chăm sóc bao nhiêu năm và số lần chăm sóc trong một năm?

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

- Thời gian: Sau khi trồng cây từ 1 đến 3 tháng phải tiến hành chăm sóc cây ngay để cho hiệu quả tốt nhất.

- Số lần chăm sóc: Năm thứ nhât và năm thứ hai, mỗi năm chăm sóc 2 đến 3 lần. Năm thứ ba và năm thứ tư, mỗi năm chăm sóc 1 đến 2 lần.

-- Mod Công Nghệ 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 70 SGK Công nghệ 7 HAY thì click chia sẻ