ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 70 SGK Công nghệ 7

Giải Câu 2 trang 70 Công nghệ 7

Chăm sóc rừng sau khi trồng gồm những công việc gì?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

- Những công việc chăm sóc rừng sau khi trồng là:

       + Làm rào bảo vê.

       + Phát quang.

       + Làm cỏ.

       + Xới đất, vun gốc.

       + Bón phân.

       + Tỉa và dặm cây.

-- Mod Công Nghệ 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 70 SGK Công nghệ 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1