YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 102 SGK Công nghệ 12

Bài tập 3 trang 102 SGK Công nghệ 12

Một máy biến áp ba pha, mỗi pha dây quấn sơ cấp có 11000 vòng và dây quấn thứ cấp có 200 vòng. Dây quấn của máy biến áp được nối theo kiểu Δ/Yo, và được cấp điện bởi nguồn ba pha có Ud = 22 kV.

Hãy:

   a) Vẽ sơ đồ đấu dây.

   b) Tính hệ số biến áp pha và dây.

   c) Tính điện áp pha và điện áp dây của cuộn thứ cấp.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 

a) Sơ đồ đấu dây (kiểu Δ/Yo):

cau-3-trang-102-cong-nghe-12

 b) Hệ số biến áp pha:

 

   Hệ số biến áp dây:

 

   c)

 

   Điện áp pha của cuộn thứ cấp là:

 

   Điện áp dây của cuộn thứ cấp là:

 

 

-- Mod Công Nghệ 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 102 SGK Công nghệ 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Trần Kuân

  1/ Một máy biến áp 3 pha, mỗi pha dây quấn sơ cấp có 21000 vòng và dây quấn thứ cấp có 200 vòng. Dây quấn biến áp được nối theo kiểu ∆/Y0 được cấp điện bởi nguồn 3 pha có Ud=22 KV. Tính :

  a/ Tính hệ số biến áp pha và biến áp dây?

   

  b/ Điện áp pha và điện áp dây của cuộn thức cấp Y0

   

   

   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1