ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  You _______ forget to pay the rent tomorrow. The landlord is very strict about paying on time.

  • A. needn't
  • B. mustn't
  • C. do not have to 
  • D. may not

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>