YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  The television isn't working. It _______ during the move.

  • A. should have been damaged
  • B. needn't be damaged
  • C. must have been damaged
  • D. ought not be damaged

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA