YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Ted's flight from Amsterdam took more than 11 hours. He _______ exhausted after such a long flight now.

  • A.   must be
  • B. must being
  • C. must have been
  • D. should have been

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA