YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  John failed again. He _______ harder.

  • A. must have tried
  • B. should have tried
  • C. can have tried
  • D. may have tried

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2170

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF