YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Ý nào sau đây không đúng khi nói về phong trào người Việt dùng hàng Việt có ý nghĩa? 

  • A. thúc đẩy các ngành sản xuất trong nước phát triển.
  • B. giảm sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu.
  • C. thay đổi thói quen sính hàng ngoại nhập. 
  • D. tăng tổng mức bán lẻ hàng hoá.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án: D

  Giải thích: Phong trào người Việt dùng hàng Việt có ý nghĩa: thúc đẩy các ngành sản xuất trong nước phát triển, giảm sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu, thay đổi thói quen sính hàng ngoại nhập.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 142992

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON