YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Hiện nay, sự phân bố các hoạt động du lịch của nước ta phụ thuộc nhiều nhất vào: 

   

  • A. Sự phân bố dân cư  
  • B. Sự phân bố các ngành sản xuất  
  • C. Sự phân bố các tài nguyên du lịch
    
  • D. Sự phân bố các trung tâm thương mại, dịch vụ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hiện nay, sự phân bố các hoạt động du lịch của nước ta phụ thuộc nhiều nhất vào sự phân bố các tài nguyên du lịch.

  → Đáp án: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 802

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON