YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hiện nay, sự phân bố các hoạt động du lịch của nước ta phụ thuộc nhiều nhất vào: 

   

  • A. Sự phân bố dân cư  
  • B. Sự phân bố các ngành sản xuất  
  • C. Sự phân bố các tài nguyên du lịch
    
  • D. Sự phân bố các trung tâm thương mại, dịch vụ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hiện nay, sự phân bố các hoạt động du lịch của nước ta phụ thuộc nhiều nhất vào sự phân bố các tài nguyên du lịch.

  → Đáp án: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 802

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON