YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong những năm gần đây, cán cân ngoại thương của nước ta thay đổi theo hướng cân đối hơn, cụ thể là: 

  • A. Giá trị nhập khẩu luôn cao hơn giá trị xuất khẩu
  • B. Tốc độ tăng giá trị xuất khẩu luôn bằng tốc độ tăng giá trị nhập khẩu
  • C. Tốc độ tăng giá trị xuất khẩu cao hơn tốc độ tăng giá trị nhập khẩu 
  • D. Giá trị xuất khẩu tăng, giá trị nhập khẩu giảm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án: C

  Giải thích: Trong những năm gần đây, cán cân ngoại thương của nước ta thay đổi theo hướng cân đối hơn, cụ thể là tốc độ tăng giá trị xuất khẩu cao hơn tốc độ tăng giá trị nhập khẩu. Điển hình là năm 1995, nước ta còn xuất siêu.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 142985

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON