YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào không đúng về ngoại thương của nước ta ở thời kì sau Đổi mới? 

  • A. Việt Nam đã trở thành thành viên của Tổ chức thương mại thế giới.
  • B. Thị trường buôn bán mở rộng theo hướng đa dạng hoá, đa phương hoá.
  • C. Nước ta có cán cân xuất nhập khẩu luôn luôn xuất siêu. 
  • D. Có quan hệ buôn bán với phần lớn các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án: C

  Giải thích: Vào năm 1992, lần đầu tiên cán cân xuất nhập khẩu của nước ta tiến tới sự cân đối (Tỉ trọng xuất khẩu: 49,6%; Tỉ trọng nhập khẩu: 50,4%) và sau đổi mới đến nay nước ta hầu như nhập siêu. Như vậy, sau đổi mới 1986 nước ta có cán cân xuất nhập khẩu luôn luôn xuất siêu là không đúng.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 142991

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF